Fatima
 
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca wywodzi się z drugiej tajemnicy fatimskiej. Siedem lat po objawieniach w Fatimie Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści tej tajemnicy. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Matka Boża powiedziała Łucji: Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawieniado tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Dlaczego pięć sobót?

Podczas objawienia w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku Pan Jezus wyjaśnił Łucji, dlaczego nabożeństwo składa się z pięciu sobót: - Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej boskiemu Macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy próbują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
5. Czyny tych, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.

Jak praktykować nabożeństwo?

1. Wyspowiadać się, najlepiej w pierwszą sobotę miesiąca. Przed spowiedzią lub w jej trakcie należy powiedzieć kapłanowi o intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. W przypadku zapomnienia o tym, można wzbudzić taką intencję przy kolejnym przystąpieniu do sakramentu pokuty.

2. Przyjąć w pierwszą sobotę Komunię Świętą w takiej samej intencji.

3. Odmówić różaniec w intencji wynagradzającej. Można odmówić akt wynagrodzenia: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

4. Przez co najmniej 15 minut w pierwszą sobotę miesiąca rozmyślać nad tajemnicami różańcowymi.

Oprac. RoM