Nasze kampanie
 
Sprzeciw wobec dechrystianizacji Europy

W związku z trwającymi negocjacjami w sprawie tzw. eurokonstytucji, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi postanowiło włączyć się w dyskusję na ten temat. „Europejski Traktat Konstytucyjny. Kolejny krok ku dechrystianizacji katolików w Europie” – to stanowisko Stowarzyszenia, opublikowane w specjalnej broszurze, która trafia do rąk rządzących w naszym kraju oraz hierarchii Kościoła w Polsce.

Autorzy broszury podkreślają, że przyjęcie w Traktacie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która toruje drogę m.in. aborcji, eutanazji, związkom homoseksualnym, praktykom eugenicznym oraz buntowi dzieci przeciwko rodzicom, stanowi poważny problem sumienia dla katolików w Polsce i w całej Europie. Europejski Traktat Konstytucyjny w takim kształcie odrzuca chrześcijańskie dziedzictwo Europy i może otworzyć furtkę do prześladowań chrześcijan.