Nasze kampanie
 
Przestrogi dla Polski

Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi to tytuł książki Sławomira Skiby, wiceprezesa Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej. Autor przybliża postać i bezkompromisową postawę nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy.

 
Książeczka zagościła już w ponad 162 tysiącach polskich domów. Zainteresowani mają możliwość zamówienia także płyty kompaktowej z kazaniami ks. Piotra Skargi czytanymi przez znanego aktora Jerzego Zelnika, pt. Wzywanie do pokuty.