Nasze kampanie
 
Uniwersytet letni w Gaming
Już po raz siódmy odbył się Letni Uniwersytet Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Do pokartuzjańskiego klasztoru w malowniczym austriackim Gaming zjechali młodzi katolicy z Brazylii, Ekwadoru, Kolumbii, USA, Włoch, Polski, Francji, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Paragwaju, Niemiec, Chile, Argentyny i samej Austrii. Tematem przewodnim spotkań stała się „Katolicka waleczność w społeczeństwie doczesnym”.

Zrządzeniem Bożej Opatrzności, w roku 90. rocznicy fatimskich objawień Matki Bożej, organizatorom udało się też przywieźć do Gaming szczególnego gościa, jakim była peregrynująca po świecie Jej figura, która w 1972 roku w Nowym Orleanie cudownie zapłakała.

W trakcie kazania wygłoszonego podczas Mszy Świętej rozpoczynającej Letni Uniwersytet JE ks. bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap., emerytowany biskup San Luis, mówił: Chaos naszych dni jest wywołany przez to, że ludzie nie chcieli słuchać głosu Matki Bożej w Fatimie. Dzisiejszy człowiek jest – jak ci, o których mówi Pismo Święte – twardego karku.

Książę Ludwik Orleans i Bragança, prawnuk ostatniego cesarza Brazylii, dopowiadał w swoim wykładzie: Dobrze jest porozmyślać o tym wiecznym przeznaczeniu, bo gdy dobrze to wszystko sobie uzmysłowimy, wówczas zrozumiemy sens i znaczenie naszego istnienia tu, na ziemi. Nie jest nim niekończąca się zabawa, lecz walka o cudowną przyszłość: wypełnienie cudownego obowiązku, stoczenie wspaniałej bitwy i osiągnięcie wiecznego zwycięstwa.

Podczas licznych wykładów i dyskusji młodzi katolicy zastanawiali się nad tym, jak w obecnym zlaicyzowanym świecie winien realizować się ideał katolika walczącego. Podczas wykładów wielokrotnie odwoływano się do historycznych przykładów i ideału chrześcijańskiego rycerza. Wykładowcy omawiali przyczyny i przebieg destrukcyjnego procesu rewolucyjnego, jaki od schyłku średniowiecza dokonuje się ciągle w niegdyś chrześcijańskich społeczeństwach. – Orędzie fatimskie opisuje sytuację świata w sposób poważny. (...) Jednak Matka Boża zapewniła, że Ona zatriumfuje. Obiecała zwycięstwo, ale na koronę chwały zasłużą ci, którzy walczą do samego końca – mówił w ostatnim kazaniu Letniego Uniwersytetu JE ks. bp Rodolfo Laise.

Książę Paul von Oldenburg z Niemiec w swoim wystąpieniu podsumowującym spotkania młodych katolików, zachęcał: Włóżmy zbroję, którą daje nam bogata tradycja Kościoła, wybierzmy Matkę Bożą – Maryję na przywódczynię naszej armii, ofiarujmy Jej nasze życie i wszystko, co posiadamy, pójdźmy wraz z Nią do boju.