Nasze kampanie
 
Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam!

W ramach kampanii Instytutu Ks. P. Skargi „Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam!" do polskich domów trafiło już ponad 146 tys. pięknych wizerunków Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do rozsyłanego wizerunku dołączona jest kolorowa wkładka z tekstem aktu wynagrodzenia Bożemu Sercu. Tym samym Instytut organizuje jakże ważną akcję propagowania w polskich domach nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Wizerunek ten łączy się z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), która w czterech wizjach ujrzała przepełnione miłością do ludzi Serce Pana Jezusa.