Nasze kampanie
 
Pokaz audiowizualny o Fatimie

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej zaprezentowali w ostatnim czasie pokazy audiowizualne pod nazwą „Orędzie fatimskie nadzieją dla Polski". Pokazy odbyły się dotychczas w Krośnie, Radomiu i Białymstoku. Po każdym z pokazów odbywały się dyskusje. Wkrótce pokazy zostaną zaprezentowane także w innych miastach Polski.