Nasze kampanie
 
Obóz Lepanto w Krakowie

W dniach 8-11 listopada br. piętnastu chłopców z Sekcji Rycerskiej Lepanto (działającej przy SKCh) brało udział w IX Obozie Rycerskim, który tym razem zorganizowany został w Krakowie. Gośćmi naszych rycerzy - członków sekcji było 4 studentów z Litwy.

Obóz rozpoczęła wizyta na cmentarzu w Brzesku na grobie założyciela Sekcji, śp. Rafała Serafina. W programie zajęć dużo miejsca poświęcono na formację intelektualną. Już pierwszego dnia uczestnicy obozu zwiedzili zamek w Nowym Wiśniczu, przykład twierdzy bastionowej. Podczas kilku pogadanek, połączonych z dyskusjami, chłopcy zastanawiali się nad zadaniami, jakie czekają ich w przyszłości, by na nowo wprowadzać wartości chrześcijańskie w życie społeczne naszej ojczyzny. Słowa zachęty do życia zgodnie z nauką Chrystusa skierowali do nich goście obozu: o. Eugeniusz Kwiatkowski OFM oraz ks. Adam Martyna. Młodzi rycerze mogli pokłonić się Jezusowi Miłosiernemu oraz uczcić relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej w łagiewnickim sanktuarium. W programie znalazło się również zwiedzanie zamku i katedry na Wawelu, gdzie znajduje się wiele pamiątek związanych z walką rycerstwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów w obronie cywilizacji chrześcijańskiej oraz groby królów polskich, w tym Jana III Sobieskiego i symboliczny Władysława Warneńczyka - obrońców wiary katolickiej. Tradycyjnie odbył się również konkurs strzelecki, którego zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.