Nasze kampanie
 
Obóz Lepanto
 

W atmosferze skupienia, modlitwy, ale także zdrowej rywalizacji w różnych konkurencjach sprawnościowych minął kolejny obóz Sekcji Rycerskiej Lepanto.
Długi listopadowy weekend umożliwił młodzieży męskiej z całego kraju spotkanie w uroczej Szczawie położonej w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego.
Chłopcy po porannej zaprawie i Mszy Świętej uczestniczyli w wykładach formacyjnych. Zapoznawali się ze znaczeniem orędzia Matki Bożej Fatimskiej i poznawali historię z perspektywy chrześcijańskiej. Podczas jednego ze spotkań uczestnicy zapoznali się też z pięknem i wyjątkowością cywilizacji chrześcijańskiej, rozważając takie jej elementy, jak kultura, sztuka, dobroczynność czy nauka.
Ciekawa była również krytyczna analiza niezwykle popularnego wśród nastolatków filmu Matrix. Wykładowca z grupy Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym wskazywał na obecne w filmie antychrześcijańskie wątki filozoficzne i ideologiczne jak New Age. Goszczący na Obozie Lepanto kapłani wygłaszali konferencje, odpowiadali na pytania, a także spowiadali uczestników. Wszystko to pozytywnie wpływało na atmosferę obozu. Następny Obóz Lepanto odbędzie się na Słowacji we Vratnej Dolinie od 21 do 27 lutego 2009 r.