Strony Maryjne
 
Wambierzycka Królowa Rodzin
Na skraju Kotliny Kłodzkiej u podnóża Gór Stołowych znajduje się malowniczo położone sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Jego początki sięgają pierwszej połowy trzynastego wieku. Wtedy to według tradycji niewidomy Jan z Raszewa podczas modlitwy pod figurą Matki Bożej zawieszonej na lipie, odzyskał wzrok. Zdarzenie to uznano za cudowne, a wieść o nim rozeszła się po okolicy. Od tego czasu zaczęły tu przybywać rzesze pielgrzymów.

Jan z Raszewa, jako wyraz wdzięczności, wystawił pod drzewem kamienny ołtarz, obok którego stanął wkrótce drewniany kościółek. Obecna świątynia powstała na początku osiemnastego stulecia w stylu włoskiego baroku. W krużgankach kościoła przechowywane są pamiątki po pierwszej świątyni: ołtarz, chrzcielnica i lichtarz. Największym jednak skarbem tej bazyliki jest mała, ledwo 28-centymentrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus z 1380 roku. Przedstawia Maryję w całej postaci z Dzieciątkiem na prawej ręce, w lewej zaś trzymającą owoc granatu, symbol ludzkości. Cudowna figurka została umieszczona na tronie w ołtarzu głównym. Nad figurą dwaj aniołowie trzymają tarczę z łacińskim napisem: Oto Matka Boża, Oto Matka Odkupiciela. Dookoła wyeksponowane są liczne wota.

17 sierpnia 1980 roku odbyła się uroczysta koronacja figury. W imieniu Ojca Świętego korony papieskie włożył na głowy Matki Bożej i Dzieciątka prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Kult maryjny trwa w Wambierzycach od ponad 800 lat. Przez wieki przybywali tu pątnicy z całego regionu. Do swej Królowej przychodzą całe rodziny modlić się o zdrowie, trwałość związków małżeńskich oraz spokój domowego ogniska. Najważniejszy odpust w sanktuarium odbywa się 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Tłumy wiernych gromadzą się tu również w Wielkim Tygodniu podczas inscenizacji misterium Męki Pańskiej. Sanktuarium otacza bowiem jedna z największych i najwspanialszych kalwarii w Europie. Powstała z inicjatywy właściciela Wambierzyc Daniela von Osterberga prawie równocześnie z budową sanktuarium. Kalwaria ta jest niczym małe miasteczko rozsiane na wambierzyckich wzgórzach, w którym wznoszą się 92 kaplice, liczne krzyże i figury ilustrujące wydarzenia Męki Pańskiej, sceny z życia Matki Bożej oraz sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Stąd też Wambierzyce określane są mianem „Dolnośląskiego Jeruzalem”.

DMB