Nasze kampanie
 
Wykład prof. Michała Wojciechowskiego
 23 października br. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wraz z Fundacją PAFERE zorganizowało w krakowskiej siedzibie SKCh wykład prof. Michała Wojciechowskiego pt. „Etyczne źródła obecnego kryzysu gospodarczego”. Wykładowca jest profesorem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, przewodniczącym rady programowej Fundacji PAFERE oraz ekspertem Centrum im. Adama Smitha. Nawiązując do wydanej niedawno książki swego autorstwa Moralna wyższość wolnej gospodarki prof. Wojciechowski podkreślił, że wolny rynek zasługuje na rozpowszechnienie nie ze względu na fakt, że jest skuteczniejszy, choć taki argument najczęściej się słyszy, ale ze względu na to, że jest uczciwszy i sprawiedliwszy.
Przechodząc do tematu wykładu stwierdził on, że kryzys obecny kojarzy się powszechnie z objawami, o których można przeczytać w gazetach, czyli kryzysem bankowym, giełdowym, wahaniami cen ropy itd. – Nie zapominając o tych objawach, trzeba powiedzieć, że kryzys w krajach cywilizacji europejskiej trwa już od dawna i najważniejsze jego przejawy to: w sferze materialnej niski wzrost gospodarczy, bezrobocie, rozrost wydatków państwa. W sferze ludzkiej, moralnej jest to kryzys demograficzny i dekadencja cywilizacyjna – podkreślił wykładowca.