Nasze kampanie
 
V Kongres Konserwatywny
 
11 października w Krakowie odbył się V Kongres Konserwatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Jego hasło brzmiało „Katolicy wobec rewolucji w kulturze i obyczajach”. Swoje wykłady wygłosili: prof. Ryszard Legutko, filozof i publicysta; dr Nelson Fragelli z włoskiego stowarzyszenia Luci sull’Est (Światło na Wschód); historyk prof. Grzegorz Kucharczyk oraz wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Mieczysław Ryba. W Kongresie wzięło udział ok. 140 osób. Jako pierwszy głos zabrał prezes SKCh Sławomir Olejniczak. W swoim wystąpieniu przypomniał postać brazylijskiego myśliciela i założyciela międzynarodowych stowarzyszeń obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) Plinia Corrêę de Oliveira, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Po gospodarzu Kongresu głos zabrał prof. Ryszard Legutko. W swoim wystąpieniu noszącym tytuł „Przemiany mentalne i kulturowe w społeczeństwie polskim ostatniego półwiecza” znany filozof i publicysta zawarł tezy poruszone w niedawno wydanej przez siebie książce Esej o duszy polskiej. Prof. Legutko analizował stan narodu polskiego po 1989 r. Rozpoczął od przypomnienia tezy głoszonej przez grupy rządzące Polską na początku lat 90. ubiegłego wieku, że trudno jest rządzić krajem, w którym lud się do niczego nie nadaje. W ich przekonaniu zarażony bakcylem komunizmu polski obywatel – homo sovieticus, miał utrudniać budowę demokracji, wolnego rynku, jednym słowem nowoczesnego społeczeństwa. Według prelegenta tę tezę sfalsyfikowała rzeczywistość, gdyż jak widać z perspektywy czasu, w kraju nad Wisłą zaistniało państwo nieodbiegające zasadniczo od standardów zachodnich.

Następnie głos zabrał Nelson Fragelli. W oparciu o idee głoszone przez brazylijskiego myśliciela katolickiego Plinia Corrêę de Oliveira analizował on zagadnienie: „Jak zmienić duszę człowieka zmieniając jego otoczenie?”. Z dorobku brazylijskiego myśliciela Nelson Fragelli przytoczył twierdzenie, że Bóg ustanowił wąską więź między pozorami świata materialnego (kształtami, kolorami, dźwiękami, zapachami) i skłonnościami duszy do dobra lub zła, do prawdy lub kłamstwa, do cnoty lub grzechu. Ta zdolność oddziaływania świata materialnego na ducha sprawia, że podejmowane przez nas decyzje wpływają bardzo znacząco na nasze postawy moralne. Bezpośrednio potem prelekcję wygłosił prof. Grzegorz Kucharczyk. Poznański historyk przedstawił zgromadzonym dzieje walk o kulturę w Europie od połowy XIX w. Prelegent skoncentrował się na trzech przykładach antykatolickich wojen kulturowych, tj.: Kulturkampfie w Niemczech, odgórnej laicyzacji Republiki Francuskiej oraz antykatolickiej polityce władz Portugalii na początku XX w. Kolejnym prelegentem był wykładowca KUL i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dr Mieczysław Ryba. Mówił on o kryzysie cywilizacji Zachodu w dziedzinie obyczajowości i polityki nawiązując do teorii cywilizacji prof. Feliksa Konecznego. Kongres zakończył koncert Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni.