Lektura duchowa
 
Różaniec modlitwa najmilsza Maryi
Bł. Honorat Koźmiński OFMCap

 W roku 1877 Niepokalana Dziewica objawiła się w Gietrzwałdzie dwóm dziewczętom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, wzywając za ich pośrednictwem Polaków do praktykowania pokuty i wytrwałego odmawiania Różańca. Już po roku od tych niezwykłych wydarzeń, wielka postać zakonu kapucynów, bł. Honorat Koźmiński, odnosił się do nich w swych zapiskach. Oto ich fragment dotyczący modlitwy różańcowej.

 

Jak mało od nas Królowa nasza żąda! Nie domaga się od razu naszej poprawy, nie nalega natychmiast o wielkie pokuty, nie nagli do wielkich ofiar, chociaż to wszystko słusznie wymagać by mogła. Chce tylko, abyśmy odmawiali Różaniec, a przez ten Różaniec pragnie udzielić nam wszystkiego, czego tylko potrzeba na duszy i ciele, tak w osobistych, jak i w ogólnych potrzebach naszych.

 

{Pełny tekst w wydaniu papierowym]

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!