Zniknięcie sacrum nieuchronnie zubaża kulturę - powiedział Benedykt XVI w czasie Mszy poprzedzającej tradycyjną procesję Bożego Ciała ulicami Rzymu. Sprzed bazyliki św. Jana na Lateranie przeszła ona do bazyliki Matki Bożej Większej. Mszę św. Ojciec Święty odprawił na placu przed swą katedrą na Lateranie. Sprawował ją sam, bez koncelebransów...
Sudan i Sudan Południowy zerwały, prowadzone w  stolicy Etiopii Addis Abebie, rozmowy na temat bezpieczeństwa. Stało się to po tym,  kiedy nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie utworzenia strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż ich spornej granicy. Pomogłoby to zapobiec otwartemu konfliktowi zbrojnemu między tymi państwami.
W Święto Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa biskupi w całym kraju przewodniczyli procesjom. Idąc po ulicach polskich miast z Panem Jezusem utajonym w Hostii, hierarchowie wyjaśniali istotę dzisiejszego święta, a także mówili o problemach przed jakimi obecnie stoi Kościół. Skrytykowana została też dyskryminacja TV Trwam.
W Kościele katolickim dziesięć dni po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzona jest liturgiczna uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, w Polsce nazywana świętem Bożego Ciała. Inspiracją do jej ustanowienia były między innymi objawienia, jakie miała siostra z konwentu augustianek w miejscowości Mont Cornillon, niedaleko miasta Liege - bł. Julianna (1193-1258)  - pisze na łamach "Posłańca Serca Jezusowego" Urszula Janicka-Krzywda.
Liberalne media już nie mogą przemilczeć Marszu dla Życia i Rodziny, jak czyniły to przed laty. Niemal 50 miast organizujących takie imprezy musi przecież imponować. Media nadal jednak próbują na rozmaity sposób pomniejszyć, ośmieszyć i rozmyć to wielkie wydarzenie. Odpowiednio rozkładając akcenty, mieszając doniesienia z marszu z innymi informacjami próbują osiągnąć swój cel. Obrońców życia i rodziny jest już zbyt dużo! Media już po prostu muszą informować o ich poczynaniach, ponieważ stali się oni podstawową formacją wśród aktywizujących się katolików świeckich. 
Czym jest mowa nienawiści – a może czym ma być zdaniem posłów Ruchu Palikota – mógł się przekonać mężczyzna, który wyraził opinię o dewiacyjnym charakterze orientacji posła Biedronia. Ten przerwał wywiad udzielany jednej z telewizji informacyjnej i szybko poinformował policję o „incydencie”. Jasno widać, że już wkrótce „mowa nienawiści” może stać się pałką, która będzie używana do walki z przeciwnikami „postępu”.
Ulicami kilkudziesięciu miast Polski przeszły w niedzielę Marsze dla Życia i Rodziny. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków manifestowało pragnienie obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz przywiązanie do tradycyjnych wartości rodzinnych.
Opole pokazało, że opowiada się za obroną życia i rodziny! Pod hasłem „Rodzina receptą na kryzys” ulicami miasta przeszło w niedzielę ok 2 tys. osób w Marszu dla Życia i Rodziny.
Ulicami kilkudziesięciu miast Polski przeszły w niedzielę Marsze dla Życia i Rodziny. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków manifestowało pragnienie obrony  życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz przywiązanie do tradycyjnych wartości rodzinnych.
Kalifornijski Senat właśnie zatwierdził ustawę, zabraniającą terapeutycznego leczenia homoseksualizmu u nieletnich. Zdaniem krytyków, nie ma ona względu ani na prawa jednostki, ani rodziny.
... 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...