Nasze kampanie
 
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

15 czerwca ruszyła w Polsce Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Inspiracją do jej rozpoczęcia był dla grupy polskich katolików przykład Węgier, gdzie podobna akcja modlitewna doprowadziła do przełomu politycznego i wyłonienia większości parlamentarnej, wspierającej przebudowę państwa w duchu chrześcijańskim. Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi wspiera inicjatywę Krucjaty i wzywa wszystkich Polaków, by deklarowali codzienną modlitwę na różańcu (co najmniej jedną dziesiątkę) o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Deklaracje przystąpienia do Krucjaty można przesyłać na adres Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – Sekretariat, 96-515 Teresin, skrytka pocztowa nr 6. www.KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl