Nasze kampanie
 
Letni kurs dla młodzieży

Na początku sierpnia przedstawiciele Krucjaty Młodych oraz Sekcji Rycerskiej Lepanto wzięli udział w letnim kursie „Rewolucja i Kontrrewolucja na przestrzeni dziejów”. Podczas pobytu w domu formacyjnym Federacji Pro Europa Christiana we francuskim Creutzwaldzie wysłuchali licznych prelekcji na temat katolickiej koncepcji historii. W trakcie wycieczek zwiedzili niektóre kościoły Paryża, katedrę w Metzu oraz miejsca związane z krwawą rewolucją 1789 r. Kurs zakończył egzamin, którego wyniki chlubnie świadczą o naszej młodzieży.